Nguyễn Duy Khoa

Sinh Viên Cơ Điện Tử CTUT

view profile

Bạn Có Thể Download Code Tại Đây !

Nguồn YT: KhoaHG

Xe Điều Khiển Từ Xa Qua App Blynk Kết Hợp Cảm Biến Vật Cản.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Phân Loại Sản Phẩm Theo Mã QR Sử Dụng Camera Nhận Diện.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Nhận Diện Biển Số Xe Ôto Bằng Yolo Và Đếm Số Lượng Xe.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Điều Khiển Nhiệt Độ Bằng Lm35 Và Tip41c.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Mạch Nhạy Còi Baby Shark Gắn Xe Máy Cực Chất.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Esp8266 Check Pass Wifi Hỗ Trợ Nghiên Cứu Học Tập.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Điều Khiển Thiết Bị Bằng Google Firebase.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Điều Khiển Thay Đổi Nội Dung Led Matrix Bằng Web Sever.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Điều Khiển Tốc Độ Quạt Theo Nhiệt Độ Môi Trường Bằng Xung PWM.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Đồng Hồ Thời Gian Thực Từ Google Hiển Thị Lên Led Matrix.

Xem thêm
Nguồn YT: KhoaHG

Blynk Phiên Bản Full 100.000 Năng Lượng Free.

Xem thêm