Video hướng dẫn

Điều Khiển Tốc Độ Quạt Theo Nhiệt Độ Môi Trường Bằng Xung PWM
Mô tả chi tiết:

  • Code arduino đọc giá trị nhiệt độ từ LM35 điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ môi trường


Dự Án Đề Xuất

...
Đồng Hồ Thời Gian Thực Từ Google Hiển Thị Lên Led Matrix
Xem Thêm
...
Mạch Nhạy Còi Baby Shark Gắn Xe Máy Cực Chất
Xem Thêm
...
Labview Đọc Giá Trị Cảm Biến Xuất Excel Thời Gian Thực
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa