Video hướng dẫn

Điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ môi trường hiển thị thông số lên lcd và Blynk
Mô tả chi tiết:

  • Linh kiện bao gồm: Esp8266, quạt, màn OLED 0.96inch, Cảm biển DHT11...


Dự Án Đề Xuất

...
Điều Khiển Tốc Độ Quạt Theo Nhiệt Độ Môi Trường Bằng Xung PWM
Xem Thêm
...
Phân Loại Sản Phẩm Theo Mã QR Sử Dụng Camera Nhận Diện
Xem Thêm
...
Nhận Diện Biển Số Xe Ôto Bằng Yolo Và Đếm Số Lượng Xe
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa