Video hướng dẫn

Phân Loại Sản Phẩm Theo Mã QR Sử Dụng Camera Nhận Diện
Mô tả chi tiết:

  • Code Phân Loại Sản Phẩm Theo Mã QR Sử Dụng Camera Nhận Diện
  • Sử dụng DroidCam kết nối để quét mã QR
  • Cảm biến hồng ngoại phát hiện vật

Dự Án Đề Xuất

...
Điều Khiển Thay Đổi Nội Dung Led Matrix Bằng Web Sever
Xem Thêm
...
Nhận Diện Biển Số Xe Ôto Bằng Yolo Và Đếm Số Lượng Xe
Xem Thêm
...
Labview Đọc Giá Trị Cảm Biến Xuất Excel Thời Gian Thực
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa