Video hướng dẫn

Xe Điều Khiển Từ Xa Qua App Blynk Kết Hợp Cảm Biến Vật Cản
Mô tả chi tiết:

  • Code Esp8266 Xe Điều Khiển Từ Xa Qua App Blynk Kết Hợp Cảm Biến Vật Cản HC-SR04.
  • Sử dụng Esp8266
  • Cảm Biến Vật Cản HC-SR04
  • Kết nối điều khiển qua app Blynk
Dự Án Đề Xuất

...
Điều Khiển Nhiệt Độ Bằng Lm35 Và Tip41c
Xem Thêm
...
Tool Tăng Share Facebook bằng Token
Xem Thêm
...
Blynk Phiên Bản Full 100.000 Năng Lượng Free
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa