Nguyễn Duy Khoa

Sinh Viên Cơ Điện Tử CTUT

view profile

Personal Information

Nguyễn Duy Khoa

☕Techcombank: 3979222229

📌Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

👨‍🎓 Sinh Viên Cơ Điện Tử Khóa 7, Lớp CDT0119

Nguyễn Duy Khoa

Fb.com/ndkhoa95hg

Follow Page
KhoaHG

Youtube.com/c/KhoaHG

Follow Youtube
Nguyễn Duy Khoa

Tiktok.com/@khoa95hg

Follow TikTok