ChatGPT miễn phí tại Việt Nam !

Chào bạn, tôi là bot ChatGPT. Tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Hướng dẫn