Full Name
Phone
Email
Job
Address
Quá Trình Học Tập

2008-2013

Học lớp 1 đến lớp 5
Trường Tiểu Học Cây Dương 1

2013-2019

Học lớp 6 đến lớp 12
Trường THPT Cây Dương

2019-2023

Học Cơ Điện Tử
Trường ĐH Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa