Bạn Có Thể Download Đồ Án Tại Đây !

Thiết kế hệ thống tưới cây tự động arduino

Lượt tải: 3

Thiết kế chế tạo máy đo than nhiệt từ xa sử dụng cảm biến không tiếp xúc

Lượt tải: 1

Thiết kế giao diện điều khiển quá trình chụp ảnh tự động của máy đo thân nhiệt không tiếp xúc dùng arduino

Lượt tải: 3

Thiết kế chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động dùng arduino

Lượt tải: 3

Thiết kế chế tạo mô hình máy khắc laser ứng dụng công nghệ cnc dùng arduino

Lượt tải: 3

Robot dò line điều khiển qua điện thoại và Arduino

Lượt tải: 11

Mô hình robot 2 bánh tự cân bằng dùng arduino

Lượt tải: 3

Cân điện tử dùng loadcell và arduino R3

Lượt tải: 4

Hệ thống tưới cây tự động dùng aruino mega 2560

Lượt tải: 0

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa