Video hướng dẫn

Điều Khiển Thay Đổi Nội Dung Led Matrix Bằng Web Sever
Mô tả chi tiết:

  • Code Esp8266 Thay Đổi Nội Dung Hiển Thị Của Ledmatrix Qua Web Server 


Dự Án Đề Xuất

...
Blynk Phiên Bản Full 100.000 Năng Lượng Free
Xem Thêm
...
Điều Khiển Nhiệt Độ Bằng Lm35 Và Tip41c
Xem Thêm
...
Điều Khiển Tốc Độ Quạt Theo Nhiệt Độ Môi Trường Bằng Xung PWM
Xem Thêm

Copyright © 2022 by DuyKhoa.Com

Vận hành bởi Nguyễn Duy Khoa